புதுக்கோட்டை மாவட்ட சிறு மற்றும் குறு செய்யும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் இணைக்கும் நோக்கத்துடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை இன்போ இணையத்தளம்... Pudukkottai Info Web Diretory. அதில் உங்களது நிறுவனம் அல்லது வியாபாரத் தகவல்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி, தொலைபேசி & அலைபேசி எண் இடம்பெறம்.

REGISTER
subheader-bottom

Pudukkottai Info

PudukkottaiInfo.com is one of the first and best online local business directory in Pudukkottai. This online platform lets consumers easily find their desirable services in over 100 specific service categories and it helps people to discover Pudukkottai in a new dimension…

We are excited to launch our new website providing business services or product visibility through social media and search engine (Google) with their offers, deals and discount coupons!.

Read More

event gallery
event gallery
event gallery
event gallery
highlights-top-1

Web Page Creation

உங்கள் நிறுவனம் அல்லது வியாபாரத்திற்கென வலைப்பக்கம் உருவாக்கித் தரப்படும்.

highlights-top-2

Facebook Promotion

உங்கள் நிறுவனம் அல்லது வியாபாரத் தகவலை புதுக்கோட்டை செய்திகள் முகநூல் பக்கம் வழியாக விளம்பரம் செய்யப்படும்.

highlights-top-3

Google Map

உங்கள் நிறுவனம் அல்லது வியாபாரத்திற்கென கூகுள் மேப் உருவாக்கித் தரப்படும்.

Package Details

Package Details

Details

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி,அலைபேசி எண் இடம்பெறும். மாதிரி பக்கத்தை பார்க்க Click Here

ரூ 100 மட்டுமே

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி,அலைபேசி எண், நிறுவத்தின் தகவல்கள், படங்கள் இடம்பெறும். மாதிரி பக்கத்தை பார்க்க Click Here

ரூ 500 மட்டுமே

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி,அலைபேசி எண், நிறுவத்தின் விரிவான தகவல்கள், உங்கள் தொழில் பற்றிய முழு தகவல்கள், படங்கள் இடம்பெறும். மாதிரி பக்கத்தை பார்க்க Click Here

ரூ 1000 மட்டுமே

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி,அலைபேசி எண், நிறுவத்தின் தகவல்கள், நிறுவத்தின் விரிவான தகவல்கள், உங்கள் தொழில் பற்றிய முழு தகவல்கள், கூகுள் மேப், படங்கள் இடம்பெறும். மாதிரி பக்கத்தை பார்க்க Click Here

ரூ 2000 மட்டுமே

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயர், முகவரி மற்றும் தொலைபேசி,அலைபேசி எண், நிறுவத்தின் தகவல்கள், நிறுவத்தின் விரிவான தகவல்கள், உங்கள் தொழில் பற்றிய முழு தகவல்கள், கூகுள் மேப், படங்கள் இடம்பெறும். மேலும் உங்கள் நிறுவனத்தின் விளம்பர பேனர் அனைத்து பக்கங்களிலும் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். மாதிரி பக்கத்தை பார்க்க Click Here

ரூ 5000 மட்டுமே

Why Listing With Us

faq-top-1 1

Why Listing With Us?

India is now world’s third largest Internet user after U.S and its users are significantly younger than those of other emerging economies, global digital measurement and analytics firm comScore has said in a report.

India now has nearly 74 million Internet users, a 31 per cent increase over March 2012, the report says. Mobile phone based Internet usage is a key component of Indian Internet usage.

Every local business in any city can benefit from one or all of our services regardless of budget. Don’t get left behind. Phone Books and traditional marketing methods are dying. People are looking for small businesses online these days, and this will only continue to increase year after year. ACT FAST before your competition does.

  • Search Engine Visibility
  • Reach your business on the world’s top search engines

We get you noticed everywhere people are looking for local businesses: search engines, social media sites, mobile phone searches, online local business directories and in-car navigation systems.

faq-top-2 2

How Business Listings Will Help Your Company?

Search engines crawl all over the Internet, looking for relevant information to provide to the customer who browses the Internet. When your business is listed in www.pudukkottaiinfo.com it draws the attention of the search engines.

This helps you get greater online visibility resulting in more and more people visiting your website. By listing your business in the www.pudukkottaiinfo.com , you gain credibility as a reputable business organization and over time, this translates into greater volume of sale.

Moreover www.pudukkottaiinfo.com listing service is designed to be Search engine friendly, where you can add relevant keywords about your business in listing submission form. www.pudukkottaiinfo.com is highly indexed on Google and all other Major Search Engines for a huge variety of keywords, phrases, some of which will relate to your business. It is this unrivaled search engine prominence that provides us.

faq-top-3 3

Listing Features

Website Link : Display a link to the listings website.

Description : Product or services description area in listing

Logo : uploading business logo in the page.

Maps : Display a map on your page that shows your customers exactly where your business is!

Offers : Special Offers Area in listing to promote your business

faq-top-4 4

Promotion Features

Twitter : Integrate your business listing with Twitter

Facebook : Integrate your business listing with Facebook

Video : Promote your business via Videos

Keywords : Add Tag Keywords to increase online presence via search engine

faq-bottom

Location

Location

4128, South 3rd Street, Near Supreme Cycle Mart, Pudukkottai - 622001.

801 2626 222, 801 2626 111

pudukkottaiinfo@gmail.com, info@pudukkottainfo.com

www.pudukkottaiinfo.com

location-top location-bottom